KONTAKT PRODEJCE

 

 
Věra Roučová
+420 602 384 188
roucova(zavináč)ps-brno(tečka)cz


 
Ing. Michaela Hanáková
+420 725 654 351
m.hanakova(zavináč)ps-brno(tečka)cz

 

Objednejte se na prohlídku!

SLUŽBY V OBJEKTU DOMY SENIORŮ ŠAKVICE

 

SPRÁVCE A HOSPODYNĚ ZAJIŠŤUJÍ

 • správu a chod celého domu
 • údržbu areálu
 • provoz společenské místnosti

Platby se provádí stejně jako u každého bytového domu v rámci Společenství vlastníků jednotek, tedy v rámci měsíčních plateb.

Stejně tak hradíte měsíční zálohy na energie, s následným ročním vyúčtováním.

 

Dle potřeby pro každého individuálně

 • opravy a montáže v bytech a domcích
 • úklid v domácnosti
 • donáška jídel
 • nákupy
 • přepravu obyvatel
 • výlety, kulturní akce apod.
 • pomoc s administrativou, úřady apod.
 • kadeřnické a kosmetické služby, manikúra, pedikúra další pomoc dle potřeby
 • zdravotní potřeby a pomůcky na lékařský poukaz (hrazené zdravotní pojišťovnou), ale i přímým prodejem (v řadě případů i repasované pomůcky, které jsou cenově výhodnější): berle či chodítka, polohovací postele, mechanická i elektrická pojízdná křesla, madla a tyče, židle do koupelny, vanové zvedáky, nástavce na WC, hygienické potřeby atd.

 

DALŠÍ SLUŽBY


Lékařská služba

Je vykonávána v souladu s příslušnými zákony a předpisy ČR. V případě, že klient bude
mít zájem o přeregistrování k místnímu obvodnímu lékaři, je třeba toto s ním osobně
dohodnout. Jinak zůstává nadále v péči svého dosavadního obvodního lékaře.

 

Obvodní Lékař v Šakvicích:

 

MUDr. Ladislav Kelbl, ordinace praktického lékaře
Hlavní 40, 69167 Šakvice
Tel: +420 519 411 690

 

Terénní a pečovatelské služby

A. Služby zdravotnické


Jedná se o služby poskytované zdravotnickým personálem (zdravotní sestry) a jsou
poskytovány na základě předchozí individuální dohody klienta s poskytovatelem služeb:

 

KONTAKT:

Agentura domácí péče - L. Šíma
Nádražní 7, 693 01 Hustopeče
Telefonní kontakt: 510 413 888, 724 155 025
Vrchní sestra: p. Míčková
E-mail: agentura-domacipece@seznam.cz

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• zdravotní ošetřovatelská péče
• ošetřovatelská péče v domácnosti
• osobní asistence
• denní stacionář

 

ÚHRADA SLUŽEB: Ošetřování pacientů v domácím prostředí je hrazeno zdravotními
pojišťovnami, pokud je zdravotní péče indikována lékařem, dle vyhlášky
45/1997 Sb. 

 

B. Služby pečovatelské (Domácí pečovatelky / hospodyně)

Jedná se o služby poskytované domácími pečovatelkami a jsou poskytovány za úhradu a
na základě předchozí individuální dohody:

 

Paní Petra Pávová, tel: 774 941 586

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• Dovoz nebo donáška jídla
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Pomoc při úkonech osobní hygieny
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Běžný úklid a údržba domácnosti
• Pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu a po malování
• Běžné nákupy a pochůzky
• Velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
• Praní a žehlení osobního a ložního prádla + drobné opravy
• Doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
• veřejné služby
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• další možné dle domluvy

 

ÚHRADA SLUŽEB: Služby jsou hrazeny na základě konkrétní dohody mezi klientem a
pečovatelkou a jsou podrobně uvedeny v příslušných cenících.
Orientační ceny jsou následující (2014) :

 

•  cena za poskytované služby od 90-110,-Kč za hodinu
•  cena za dopravu klienta:
   • v místě bydliště 45,-Kč(jedna cesta)
   • mimo bydliště 8,-Kč/km

 

Osobní asistence GIRASOLE 

tel.: 775 246 953

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny (např. lůžko-vozík), úprava oděvu, vlasů, večerní ukládání
 • Pomoc při osobní hygieně: mytí (včetně mytí na lůžku), koupání/sprchování dle individuálních podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC, podání močové láhve, očista po provedení toalety, stříhání nehtů na rukou i nohou
 • Pomoc při zajištění stravy v domácím prostředí, pomoc při přípravě stravy dle individuálních požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) po dohodě možná také donáška obědů. Podávání a porcování stravy, podávání stravy v obvyklém denním režimu uživatele ve formě dle zvyku uživatele (porcování na kousky, mletí, úprava kaše apod.), příprava a podání nápojů
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti: zajištění a donáška malého nákupu, provedení běžného drobného denního úklidu (mytí nádobí, zametání, mytí podlahy, zalévání květin), praní prádla v domácnosti uživatele v automatické pračce, sušení prádla, žehlení
 • POZOR! Osobní asistence neprovádí rozsáhlé generální úklidy domácností apod. Veškerá specifikace úklidů po dohodě s uživatelem.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: doprovod do školy, na kurzy, do spolků a zájmových aktivit. Pomoc při naplňování volného času dle individuálních přání- procházky, předčítání knih, drobné ruční práce, povídání a naslouchání...
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovod při zajišťování běžných věcí, doprovod na kulturní akce (např. koncerty, divadelní představení), doprovod na návštěvy rodiny, přátel...
 • Naplňování duchovních potřeb: doprovod do kostela a asistence během bohoslužeb, zprostředkování duchovní péče (návštěva kněze, kazatele, pastora v domácnosti), společná modlitba, předčítání z Bible
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem, prostředkování dalších kontaktů (např. právník), pomoc při vyplňování žádostí a jednání s úřady